Fizikalne količine in enote

Vrednost fizikalne količine je definirana kot produkt merskega števila in merske enote.

S fizikalnimi količinami kvantitativno opišemo fizikalni pojav. Delimo jih na osnovne fizikalne količine in izpeljane fizikalne količine, kar velja tudi za fizikalne enote.

Osnovne fizikalne količine lahko definiramo samo z opisom postopka merjenja.

Izpeljane fizikalne količine definiramo z opisom načina, kako jih izračunamo iz osnovnih fizikalnih količin (na primer: čas in dolžina, nam da hitrost).

Priprave, s katerimi merimo fizikalne količine, imenujemo merilniki oziroma merilne priprave.

Primer: 

   Osnovne fizikalne količine in njihove enote
Dopolni spodnjo tabelo.

Količina

Enota

Ime

Oznaka

Ime

Oznaka

masa

l, x, d ...

m

sekunda

K

električni tok

mol

sveča (candela)

  

Nekatere izpeljane fizikalne količine
Dopolni tabelo. Ko boš vnesel pravilno besedo, se ti bo okvirček obarval z zeleno barvo.

Količina

Enota

Ime

Oznaka

Ime

Oznaka

newton

m/s

joule

A

moč

pascal

napetost

  

Poveži
Znova
Odgovori
Znova