Masa, dolžina in čas

MASA

 

Masa telesa je stalna, če telesu ne dodamo in ne odvzamemo snovi. Znak za maso je mala črka m.

Osnovna enota za maso je kilogram (kg), merilna priprava, s katero merimo maso je tehtnica.

Zraven osnovne enote poznamo še večje ter manjše enote, s katerimi izrazimo maso.

 

 

DOLŽINA

 

Z merilnimi trakovi, s palicami, kljunastim merilom itd. merimo razdalje.

To so lahko dolžina, širina, višina, globina, obseg, pot itd. Znake za naštete količine prilagodimo uporabi. Največkrat uporabljamo črke s, l in h. Osnovna enota je meter (m).

 

 

ČAS

Življenje je povezano s spreminjanjem, s preteklostjo in prihodnostjo. Potreba po merjenju časa se je porodila že zgodaj. Ponavljajoči pojavi v naravi so vplivali na izbiro enot dan, leto, mesec itd. Z opazovanjem in merjenjem kota, ki ga opiše senca zaradi navideznega gibanja Sonca, so določili uro. Znak za čas je mala črka t (lat. tempus). V fiziki je osnovna enota za merjenje časa sekunda (s). Merilni pripravi za merjenje časa pravimo ura.


Razvrsti
Izmed naštetih pojmov in slik izberi tiste, ki pripadajo pripadajoči fizikalni količini, in jih prenesi v krog.
Znova
Razmisli
Znova
Znova
Večje, manjše ali enako
Znova
Znova
Pretvori
Znova
Znova
Znova
Znova